Samhällsansvar

Viron Media gruppen är en större svensk e-handelskoncern med flera välkända och rikstäckande varumärken inom framförallt media och skolområdet Tillsammans har våra butiker över en halv miljon aktiva kunder årligen och vår verksamhet sysselsätter över 300 personer på högsäsong.

Miljö

För oss är miljöansvaret mycket viktigt. Som en av marknadens största aktörer är vi en del av problemet, men också en viktig del av lösningen. Vi har också möjlighet att vara en föregångare och påverka många människor genom att vara en förebild som företag. Vi ska göra vårt yttersta för att bidra till att minska den globala uppvärmingen och undvika att utsätta kommande generationer för dess konsekvenser i framtiden. Vi tror på att konkreta handlingar är det vikigaste, här är några av de saker som vi arbetar med:

  • Vi arbetar aktivt och metodiskt med att hushålla med el och vatten, slänga mindre restavfall.
  • Minimera användningen av kemikalier i all vår produktion och hantera samtliga restprodukter på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.
  • Allt papper i vår produktion är 100% klimatkompenserat.
  • Våra kläd- och konfektionsprodukter är alla Oeko-tex certifierade.

Ansvar

Vi tar en aktiv del i samhällsansvaret, bland annat är vi engagerade som huvudpartners i välgörenhetsprojektet Enable for Life, projektet går ut på att ge föräldralösa flickor i Indien en chans till ett bra liv. Detta görs genom att bygga upp ett litet barnsamhälle där flickorna bor i små familjegrupper och där de erbjuds trygghet, mat, rent vatten, utbildning och en möjlighet till ett nytt och bättre liv. Det läggs stor vikt på att flickorna får en utbildning för att i framtiden kunna klara sig själva. Projektet är unikt i sitt slag, där 100% av insatta medel verkligen kommer barnen till godo.